ต้อยทูเดย์ออนไลน์ Toytodayonline

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

การสร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 90 ฝาย ( ตอนที่ 1 ) "

ฝายมีชีวิต คือ ฝายน้ำล้นเพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้ำง ของฝายมาจากธรรมชาติใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่นำไปปักลงในลำน้ำ เสมือนเสาเข็มเรียงกัน ผูกด้วยเชือก เพื่อยึดโยงเข้ำด้วยกัน สำหรับตัวฝายกั้นน้ำจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบ วางเรียงซ้อนกัน การสร้างฝายมีชีวิต เป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ    ประโยชน์การสร้างฝายมีชีวิต ๑. ช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้งขาดแคลนน้ำ ๒. ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า ๓. ช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย ๔. ช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วย ๕. ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ๖. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และใช้เป็นแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคที่สำคัญในการสร้างฝายมีชีวิตเพื่อความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะในการสร้างฝายมีชีวิต  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 23.00 น. - 23.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ (กดหมายเลข 5 )อภิคม แก้วละเอียด (ตูมตาม ) พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดินCR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แม่เปิน จังหวัด​นครสวรรค์​ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร

วันที่ 26 พฤษภาคม​ 2565​ เวลา 10.00​ น​นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใ...